Werkwijze

De uitvoering van opdrachten gebeurt stapsgewijs

  • een inventariserend gesprek (toelichting opdracht,
    verwachtingen aan beide kanten)
  • schriftelijke offerte met voorstel voor aanpak en tijdsplanning
  • uitvoering na akkoord offerte
  • tussentijdse rapportage voortgang
  • aanleveren eerste versie/presentatie
  • aanpassen in definitieve versie

In sommige gevallen is een andere aanpak vereist of wenselijk.
FGJP hanteert de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

FGJP is lid van

  • NvJ
  • Logeion