Opdrachtgevers

FGJP heeft ruime ervaring in de uitvoering van opdrachten voor diverse opdrachtgevers vooral overheid en non-profit organisaties.

Het werk varieert van eindredactie van rapporten en beleidsstukken tot het schrijven van artikelen, magazines, brochures en jaarverslagen/boeken.

Voor meer informatie over recente opdrachten klik onder portfolio.


Gemeente Amsterdam
Amsterdams Bureau voor Communicatie
Bestuursdienst

Diverse gemeentelijke diensten en stadsdelen:
Dienst Werk en Inkomen (artikelen voor diverse media en jaarverslagen Formulierenbrigade)
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (productenboek en publieksvriendelijke brochures)
Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (eindredactie rapporten)
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (eindredactie rapporten)
Dienst Economische Zaken, Amsterdam Topstad (teksten website)
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (eindredactie strategie)
Stadsdeel Zuidoost (redactie krant voor bewoners en interne media)
Stadsdeel Nieuw-West (diverse artikelen)
Stadsdeel West (diverse artikelen)
Stadsdeel Zuid (jaarverslagen)
Stadsdeel Bos en Lommer (jaarverlsagen)
Stadsdeel Geuzenveld (schrijven artikelen diverse uitgaven)
Stadsarchief Amsterdam (schrijven strategie)
Project Management Bureau (redactie diverse brochures)
Energiebedrijf Amsterdam (jaarverslagen, magazines)
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (schrijven jaarverslagen)
VGA Verzekeringen (schrijven jaarverslagen)
Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving (schrijven publieksvriendelijke brochures en handboek)
Klimaatbureau (eindredactie strategie)

Politie Amsterdam-Amstelland (Eindredactie diverse rapporten)
Brandweer Amsterdam-Amstelland (Eindredactie jaarverslagen, diverse artikelen)
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (redactie en eindredactie diverse middelen)

Gemeente Almelo
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (redactie boek Geluksbudget)

Gemeente Apeldoorn
Bestuursdienst (Eind)redactie strategische visie imago Apeldoorn

Den Haag
Ministerie van Binnenlandse Zaken (eindedactie ambtelijke stukken)

Amsterdam
Universiteit van Amsterdam, HuisvestingsOntwikkeling, centrale afdeling Communicatie (teksten website en kranten over huisvestingsontwikkeling Binnenstadcampus en Roeterseilandcampus)
Amstel Academie / VU Medisch Centrum (eindredactie brochures en boek)
Radar/Vertige training en opleiding (eindredactie diverse handboeken)
Laagland Loopbaanontwikkeling (diverse brochures)

Zaandam
Project Poelenburg (redactie krant ter begeleiding van project stedelijke vernieuwing)

Driebergen-Zeist
Korps Landelijke Politiediensten (redactie jaarverslagen en magazines)

Zeist
Informatie Management Nederland (Redactie Boek vijf jaar Project Management Bureau)

Bergen
Circumference (eindredactie boek)

Arnhem
Rijnstad (diverse brochures)
Politie Gelderland - Midden (einderedactie politiescans)
Stichting Gelderland (eindredactie boek)
Eduart (teksten website)

Hogeschool Arnhem Nijmegen

De Liemers
Verpleeghuis Zevenaar (communicatiestratiegie)
Regionaal Dementie Programma de Liemers (jaarlijkse campagne dementie)

Ede
Welstede (diverse brochures)